Меню Федеральное интернет - издание ISSN: 2409-4455
Современно Перспективно Оперативно
Назад » » »

Ефременко И.В. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ

Поделитесь с коллегами
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СТУПЕНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ВІД КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА ДО МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА
Практика студентів вищих навчальних закладів є складовою частиною навчально-виробничої програми підготовки спеціалістів, основна ціль якої – якість практичної підготовки випускника освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.
Виробниче навчання та практика студентів Маріупольського машинобудівного коледжу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» – органічна частина навчального процесу. Мета проведення практики:
– ознайомлення з підприємствами м. Маріуполя та умовами роботи на різних підприємствах;
– набуття студентами навичок і вмінь зі спеціальності та робочої професії;
– збір матеріалу для виконання курсового або дипломного проекту;
– уміння раціонально використовувати робочий час;
– уміння грамотно та правильно використовувати устаткування;
– формування навичок творчого ставлення до праці;
– економне використання матеріалів, електроенергії, інструментів;
– застосування сучасних методів праці, які підвищують її продуктивність;
– дотримання загальної трудової і технологічної дисципліни;
– додержання виробничої культури праці;
– уміння працювати в колективі та з колективом;...
Поделитесь своим мнением с остальными.
avatar